Usluge

PRIVREDNO PRAVO

Zastupamo i pružamo potpunu pravnu podršku u svim fazama poslovanja pravnih lica, uključujući ali neograničavajući se na savetovanje potencijalnih investitora u pogledu mogućih podsticaja za ulaganja u Republiku Srbiju, poreskih i drugih olakšica u poslovanju, optimizacije poslovanja kroz uvozne/izvozne strategije, strategije zapošljavanja i alokacije zaposlenih, statusne promene, upravljanje kapitalom, devizno poslovanje.

RADNO PRAVO

Pružamo potpunu pravnu podršku iz oblasti radnih odnosa, uključujući pripremu opštih akata poslodavca, pripremu ugovora o radu i prateće dokumentacije, podršku u postupcima okončanja radnih odnosa, radnopravnim sporovima i sl.

UGOVORNO PRAVO

Zastupamo i pružamo potpunu pravnu podršku u pregovorima, formiranju strategija, pripremi dokumentacije i potrebnih akata u cilju zaključenja i realizacije najšireg spektra pravnih poslova.

NEKRETNINE

Pružamo potpunu pravnu podršku u svim postupcima i procedurama vezanim za upravljanje i trgovanje nepokretnostima, što uključuje potpunu pravnu podršku u pregovorima, formiranju strategija, pripremi dokumentacije i potrebnih akata u postupcima kupoprodaje nepokretnosti, rešavanja složenih imovinskopravnih odnosa – razvoj lokacija, pribavljanja odgovarajuće dokumentacije, praćenje postupka izgradnje objekata i slično.

PORESKO PRAVO

Uključuje ali ne ograničava se na poresko savetovanje u smislu poreskih prava i obaveza, te u cilju poreske optimizacije u poslovanju.

NAPLATA POTRAŽIVANJA

Zastupamo i pružamo potpunu pravnu podršku u postupcima sudske i vansudske naplate potraživanja uključujući procene rizika i analizu mogućnosti naplate, zastupanje u sudskim i vansudskim izvršnim postupcima, kao i stečajnim postupcima, sprovođenje postupka i organizaciju vansudskih prodaja založenih pokretnih i nepokretnih stvari, kao i prateće parnične postupke u cilju naplate potraživanja.

SUDSKI SPOROVI, UPRAVNI SPOR I UPRAVNI POSTUPAK

Zastupamo i pružamo potpunu pravnu podršku u svim upravnim postupcima, upravnim sporovima, kao i svim parničnim postupcima.

INTELEKTUALNA SVOJINA

Zastupamo i pružamo potpunu pravnu podršku u svim postupcima registracije i zaštite domaćih i međunarodnih žigova, autorskih prava najrazličitijih formi uključujući i podršku razvoju i zaštiti softverskih rešenja i programerskog koda, kao i zaštitu i ostvarivanje drugih prava industrijske svojine, poput patenata i dizajna.

PRAVO MEDIJA

Zastupamo i pružamo pravnu podršku u vezi sa propisima koji regulišu radiodifuziju, oglašavanje, telekomunikacije, medijski deo informacionih tehnologija, entertainment, gejming i filmsku industriju, štampane i onlajn medijske servise, ali i pitanja cenzure, slobode govora, štampe, medijske etike, naknade štete prozrokovane od strane medija, regulaciju veritkalne i horizontalne koncentracije vlasništva u medijima i drugo.

PRAVO INTERNETA

Zastupamo i pružamo pravnu podršku u vezi sa regulisanjem ugovornih i deliktnih odnosa na mreži, prava na privatnost, slobodu govora i intelektualnu svojinu koja svoju primenu nalazi na globalnoj mreži, internet bezbednost, autorsko pravo na kodovima računarskih programa i bazama podataka, krivična dela proizašla iz radnji na internetu, online klađenje, vlasništvo nad digitalnim podacima, internet domenima i slično kao i poreski aspekt razmene roba i usluga na mreži.

O nama

Zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu i kontinuiranom usavršavanju u mogućnosti smo da ponudimo i pružimo sveobuhvatnu pravnu podršku našim klijentima.

Verujemo da je praktično iskustvo ključno i nezamenljivo za kvalitetno pružanje pravnih usluga i težimo da se naš tim sastoji kako od iskusnih pojedinaca specijalizovanih u određenim oblastima, tako i da prepoznamo afinitete i da podržimo usavršavanje svakog novog člana našeg tima.

Trudimo se da konstantno usavršavamo i proširujemo naš tim, te da u naš tim uključimo kako advokate i pravnike sa iskustvom, tako i mlade i ambiciozne pravnike sa željom za sticanjem novih znanja i iskustava. Naročito smo ponosni na činjenicu da svi članovi našeg tima smatraju advokaturu svojim životnim pozivom.

Naš tim čine advokati sa višegodišnjim iskustvom u pojedinim oblastima, kao i mlađi saradnici sa veoma sveobuhvatnim pravnim znanjem i željom za usavršavanjem.

Svi članovi našeg tima tečno govore engleski jezik.

Advokati/Osnivači

Sanja Đalić

advokat

Sanja poseduje višegodišnje iskustvo pravnom savetovanju i zastupanju klijenata u oblastima:

 • Naplata potraživanja
 • Poresko pravo
 • Radno pravo
 • Devizno poslovanje
 • Ugovorno pravo

U svojoj dosadašnjoj praksi Sanja je zastupala mnoštvo pravnih i fizičkih lica u postupcima naplate potraživanja. Poseduje i značajno iskustvo u pružanju podrške stranim investitorima u postupku organizacije ulaganja, te osnivanju privrednih društava i organizaciji poslovanja u Srbiji. Učestvovala je u brojnim pregovorima i procedurama pred nadležnim državnim organima, opštinskim i gradskim upravama, te agencijama, uključujući Razvojnu agenciju Srbije.
Detaljna biografija >

Siniša Đalić

advokat

Siniša poseduje višegodišnje iskustvo pravnom savetovanju i zastupanju klijenata u sledećim oblastima:

 • Privredno pravo
 • Ugovorno pravo
 • Pravo nepokretnosti
 • Upravno pravo
 • Sporovi

U svojoj dosadašnjoj praksi Siniša je zastupao značajan broj pravnih lica u prethodno navedenim oblastima, sa posebnim fokusom na savetovanje domaćih i stranih privrednih društava u vezi sa optimizacijom poslovanja, sprovođenjem procedura pred nadležnim organima (uključujući i sve vrste statusnih promena), procenom i zaštitom od rizika u poslovanju, zastupanjem u parničnim i upravnim sporovima, kao i u raznovrsnim upravnim postupcima.
Detaljna biografija >

Klijenti

Naši klijenti su domaća i inostrana pravna i fizička lica.

Molimo da nas kontaktirate ukoliko želite bliže da se upoznate sa referencama naše kancelarije ili da saznate iskustva naših trenutnih ili ranijih klijenta.

Karijera

Imamo otvoren konkurs za poziciju: pripravnik!

Ponovo širimo tim i ponovo smo u mogućnosti da pružimo priliku za saradnju diplomiranim pravnicima koji imaju želju da se bave advokaturom.

Naš tim razvijamo kroz saradnju sa kolegama koji dele našu ljubav prema advokaturi, kao i naše shvatanje odgovornosti prema klijentima i zadacima koji su nam povereni.

Ukoliko ste studirali prava sa željom da postanete advokat, a istovremeno delite naše ciljeve i profesionalne standarde, bićemo srećni da vas upoznamo u cilju eventualne saradnje!

Obavezni uslovi konkursa:

 • završen pravni fakultet – osnovne studije
 • znanje engleskog jezika (pisano i govorno)
 • znanje rada na računaru (MS Office)
 • vozačka dozvola B kategorije
 • opredeljenje da se advokaturom bavite kao životnim pozivom
 • odgovornost prema izvršavanju obaveza
 • želja i spremnost na učenje i usavršavanje
 • spremnost na saradnju sa našom kancelarijom (obavljanje pripravničkog staža) u trajanju od najmanje 2 godine

Našim pripravnicima nudimo:

 • obavljanje pripravničkog staža i učenje kroz aktivnu ulogu u radu kancelarije i sticanje iskustva iz oblasti rada kancelarije
 • kontinuirano usavršavanje kroz prevazilaženje profesionalnih izazova u modernom i dinamičnom okruženju
 • napredovanje u zavisnosti od rezultata rada
 • mogućnost za nastavak saradnje nakon položenog pravosudnog ispita
 • adekvatnu nadoknadu u skladu sa napredovanjem u obuci

Postupak prijave na konkurs i selekcija kandidata:

Zainteresovani kandidati prijave na konkurs dostavljaju na e-mail adresu: career@djp.rs sa naznakom: „Prijava na konkurs maj 2020, pozicija: pripravnik, ime i prezime kandidata“.

Molimo da u okviru prijave dostavite na srpskom jeziku: 1. radnu biografiju i 2. motivaciono pismo.

AK Đalić zadržava pravo da kontaktira samo kandidate koji uđu u uži krug.

Brinemo o vašoj i našoj sigurnosti i razgovore sa kandidatima obavljamo isključivo putem video veze tj. on-line.

Vesti

Seminar: Naplata potraživanja u praksi

Zadovoljstvo nam je da najavimo još jedan u nizu seminara koji će u petak, 15.05. držati advokat Sanja Đalić u saradnji sa Forum Media doo. Tema seminara […]

Kontakt

+381 11 428 02 67

Bulevar Mihaila Pupina 93/5
11070 Novi Beograd

info@djp.rs