Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji

  • 20.12.2018.

Dana 27.08.2018. godine je počeo da se primenjuje član 25. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji koji između ostalog propisuje obavezu poreskih obveznika da poreskoj upravi […]

Zakon o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika

  • 20.12.2018.

Dana 25.06.2018. godine usvojen je Zakon o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika kojim je propisana obaveza privrednih društava da u registru stvarnih vlasnika najkasnije do dana 31.01.2019. godine […]